Vår verksamhet i Skellefteå bedrivs idag av Gunne-Gerds hemservice AB. www.gghemservice.se